použite koliesko na myši

umelý trávnik pri bazéne a prekrytie poolwalk

Produktový rad

Ponúkame tri typové rady prekrytí. Výber konkrétneho typu krytu ovplyvňuje viacero premenných.

Prvou je rozmer bazénu, ktorý bude prekrytý. Pokiaľ má bazén prelivový žľab, tak rozmer bazénu zahŕňa aj tento.

Druhou dôležitou premennou je priestor okolo bazénu. Je potrebné určiť, kam na pozemok sa bude prekrytie odsúvať a či je na jeho odsunutie v požadovanom smere dostatok miesta.

Ďalšou kľúčovou veličinou je celková hmotnosť prekrytia. Na to, aby bolo možné prekrytie odsúvať, nesmie byť príliš ťažké. Celkovú hmotnosť ovplyvňuje hlavne výber obkladových materiálov a preto nie je možné vždy inštalovať všetky ponúkané možnosti.

Poslednou premennou sú klimatické podmienky miesta kam sa má prekrytie inštalovať. Zaťaženie snehom je totiž iné pre nížiny a iné pre horské oblasti a preto významne ovplyvňuje možnú veľkosť prekrytia.

Jednotlivé typy sú charakterizované spôsobom otvárania sa pohyblivej časti voči bazénu.

TYP A sa otvára pozdĺžne s dlhším rozmerom bazénu.

TYP B sa otvára rovnako ako TYP B, ale je rozdelený na dve časti.

TYP D sa otvára kolmo na dlhší rozmer bazénu.

Viac o jednotlivých typoch sa dozviete ďalej na stránke.

jednoduché prekrytie bazénu poolwalk

Typ A

Typ A sa otvára v smere dlhšej strany bazénu. Je to najčastejšie predávaný typ, pretože má najvýhodnejší pomer ceny a veľkosti. Štandardný rozpon, teda maximálny kratší rozmer krytu je 4,5m. Vyhovuje tak bazénom do šírky 4,3 m. Výška krytu je 22 cm. Podľa podmienok vieme ponúknuť rozpon až do 5,5 m. V tomto prípade je výška 27 cm.

Pri Type A je potrebné uvedomiť si potrebu voľného priestoru na pozemku. Štandardne je to dĺžka bazénu plus 0,5 m.

dvojité prekrytie bazénu poolwalk

Typ B

Typ B sa tiež otvára v smere dlhšej strany bazénu. Skladá sa však z dvoch častí, ktoré sa odsúvajú na opačné strany bazénu. Je výhodný v podmienkach, keď rozmery pozemku neumožňujú odsunúť celú dĺžku krytu na jednu stranu. Štandardný rozpon, teda maximálny kratší rozmer krytu je 4,5 m. Vyhovuje tak bazénom do šírky 4,3 m. Výška krytu je 22 cm. Podľa podmienok vieme ale ponúknuť rozpon až do 5,5 m. V tomto prípade je výška 27 cm. Rozdelenie pontónov nemusí byť presne v polovici bazénu. Naše riešenie umožňuje rozdeliť prekrytie na dve ľubovoľne veľké časti.

prekrytie otvárané na šírku

Typ D

Typ D sa otvára v smere kratšej strany bazénu. Tento typ umožňuje vytvoriť súvislú terasu popri bazéne. Je to riešenie obľúbené, avšak technicky a finančne náročnejšie. Štandardný rozpon, teda maximálny rozmer prekrytia, ktorý je možné prekryť, je 7 m. Toto prekrytie je vhodné na bazény s maximálnou dĺžkou 6,8m. Výška prekrytia je 26cm. Pri verzii plus je rozpon až 10 m. Pri tejto verzii je však nutné zohľadniť ďalšie parametre, ako sú šírka a celková hmotnosť. Výška Typu D plus je 32cm. Tento typ prekrytia sa posúva po koľajniciach umiestnených na kratších stranách a potrebuje doplnkové koliesko v strede konštrukcie.

terasa a kryt na vírivku

Riešenia na mieru

Pokiaľ Vám nevyhovuje ani jedno z riešení, naprojektujeme a vyrobíme Vám prekrytie presne podľa vašich predstáv. Špeciálne prekrytia pre vírivky. Prekrytia bazénov so systémom infinity edge. Nadrozmerné riešenia. Špecifická výška prekrytia. To je zoznam požiadaviek, ktoré sme pre našich klientov už zrealizovali.

Pohon

Prekrytia bazénov sa pohybujú na koľajnicových vedeniach, ktoré sú špeciálne navrhnuté tak, aby neprekážali chôdzi okolo bazénu a neobsahovali ostré hrany.

Odsúvanie prekrytia je zabezpečené motorovým posunom s bezpečným napätím. Pri prekrytiach cca do 25m2 je možné aj ručne otváranie. K motorovému posunu Poolwalk sa dodáva rádiové diaľkové ovládanie, ktorým ovládate zatváranie a otváranie terasového segmentu. Ako možnosť ponúkame diaľkové ovládanie s PIN kódom, ktoré zabraňuje nežiadúcej manipulácii s prekrytím deťmi. Rovnako je možné pripojiť ovládanie prekrytia na inteligenciu budovy a ovládať ho centrálnym panelom alebo aplikáciami cez mobilné zariadenia.

diaľkové ovládanie s PIN kódom tlačidlové diaľkové ovládanie mechanické zaistenie prekrytia

prekrytie bazéna rakúsko
prekrytie bazéna Slovensko
diaľkové ovládanie pre kryt

diaľkové ovládanie s PIN kódom

tlačidlové diaľkové ovládanie

diaľkové ovládanie pre kryt s PIN kódom
ručne zatváraný kryt bazéna

mechanické zaistenie prekrytia

Montáž

V závislosti od poveternostných podmienok a veľkosti riešenia zrealizujeme montáž celého systému v priebehu dvoch až piatich dní. Podmienkou je pripravený podklad podľa špecifikácií. Naša firma zabezpečí všetky kroky od výroby až po montáž k vašej maximálnej spokojnosti.


Stavebná príprava

Lem bazéna nesmie byť vyššie ako je rovina terasy na ktorej budú umiestnené koľajnice. Pre úspešné fungovanie prekrytia je dovolená výšková odchýlka podkladu koľajnice ±3 mm po jej celej dĺžke.

V prípade drevenej podlahy je nutné po celej dĺžke koľajnice umiestniť podkladový trám.

Skimmer a iné šachty musia byť mimo línie koľajníc, rovnako je potrebné premyslieť prístup k šachtám pri zavretom a otvorenom prekrytí. Vhodný je skimmer s predĺženým hrdlom.


Koľajnica

Predĺženie koľajníc do trávnika ponúkame v systémovom detaile. V trávniku je viditeľná len koľajnica. Pre podrobnejšie informácie o stavebnej príprave nás kontaktujte.